Trafiksäkerhet

Säkerhet i trafiken

Distribution Syd AB och dess personal ska som yrkesmän vara föredömen i trafiken genom att:

  • Alltid använda säkerhetsbälte
  • Planerar körning med framförhållning, hålla avstånd till framförvarande fordon
  • Respektera och följa hastighetsbestämmelserna
  • Respektera kör- och vilotidsreglerna
  • Respektera gällande viktbestämmelser
  • Ta hänsyn till väglag och trafiksituation vid körplanering
  • Säkra godset på ett ansvarsfullt sätt
  • Alltid vara sprit- och drogfria, inklusive starka mediciner, och undvika att köra då vi är trötta
  • Hålla fordonen i trafiksäkert skick
  • Sträva efter att använda handsfreekopplad telefon