Kvalitet & Miljö

Distribution Syd ABs miljöpolicy:

 • Vi försöker ständigt förbättra hur vi nyttjar våra resurser
 • Arbetar aktivt för att minimera tomkörningar och ser kontinuerligt över våra möjligheterna att förbättra fyllnadsgraden
 • Genom att investera långsiktigt ser vi ständigt över hur vi kan göra miljöförbättrande och hållbara åtgärder
 • Vi ska alltid väga ett långsiktigt miljötänkande mot kortsiktiga ekonomiska resultat.
 • Vi arbetar för att ständigt höja medvetandet kring miljöfrågor hos samtliga medarbetare
 • Vi ska ha en kontinuerlig dialog med medarbetare för att alla organisationen ska verka för en hållbar utveckling.
 • Samarbeta med kunden för en god balans mellan ekonomi och miljö
 • Vi ska göra kunder och andra intressenter delaktiga i miljöarbetet för att öka möjligheterna till förbättringar
 • Verka för miljömässigt hållbara produkter och fordon vid inköp
 • Vi ska vid samtliga inköp sträva efter att köpa ett optimalt miljöalternativ.
 • Sköta fordon med avseende på underhåll och den dagliga skötseln.
 • Genom att kontrollera fordonets utrustning, däck, etc ska bränsleförbrukningen minimeras