Gasselföretag 2013

År 2013 blev vi utsedda till ett Gasellföretag av Dagens Industri – och det är vi mäkta stolta över!

 
För att bli utsedd till ett gasellföretag måste företaget uppfylla följande kriterier (källa Dagens Industri).

 

En Gasell har:

- en omsättning som överstiger 10 Mkr
- minst tio anställda
- minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret
- ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
- ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
- i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner