Månad: april 2017

Värdefulla samarbeten

Förutom våra dagliga körningar så har det varit full aktivitet i verkstaden med däckbyte även om våren lyser lite med sin frånvaro.

 

Veckorna innebär många kundkontakter både redan etablerade och nytillkomna och jag värdesätter dessa möten och samtal högt. För mig är kundrelationer ständigt levande, vi löser akuta transporter och sköter löpande transporter oavsett vilket så är vi en samarbetspartner och samtalet och engagemanget hos oss är avgörande.

 

Personalen är naturligtvis oumbärlig och vi arbetar ständigt med att ha ett bra arbetsklimat där vi behandlar varandra och våra kunder med respekt.

 

Vi är ett härligt gäng inom Distribution Syd och alla som arbetar hos oss ställer upp för varandra och har alltid kundens bästa för ögonen. Ingen är som alla känner till starkare än en kedjas svagaste länk och alla är därför lika viktiga. Hos oss har vi ett härligt arbetsklimat som smittar av sig hos våra kunder.

 

Varmt välkommen till oss!

Hälsningar Mattias!